News, Niepełnosprawność

Zmiany w programie asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik ogłosił w piątek 8 października br. nabór do nowej edycji programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Samorządy mogą już składać wnioski m.in. w programie asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej.

W przyszłym roku na ten cel przeznaczamy 150 mln zł. To jest zwiększenie kwoty w stosunku do roku bieżącego, gdzie pierwotnie przeznaczyliśmy 80 mln zł, a później tę kwotę zwiększaliśmy, widząc, że zapotrzebowanie jest duże” – powiedział wiceminister Wdówik.

Poinformował, że zarówno powiaty, jak i gminy do 22 października mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie do wojewodów. „My po 22 listopada już podpiszemy umowy z wojewodami po to, żeby już od 1 stycznia pieniądze popłynęły, by zapewnić ciągłość tak ważnej usługi” – powiedział Wdówik. Zaznaczył, że w programie wprowadzono zmiany.

„Wprowadziliśmy przede wszystkim zdecydowany nacisk na to, że asystent osoby niepełnosprawnej pomaga we wszystkich czynnościach życia codziennego i to się musi utrwalić w świadomości także jednostek samorządu terytorialnego: to nie jest osoba do wychodzenia na spacer. To jest osoba, która ma pomóc w jedzeniu, ubieraniu się, myciu, we wszystkich czynnościach, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wykonać, w tym także w wychodzeniu na spacer lub do urzędu” – powiedział.

„Wprowadzamy rozliczenie godzin roczne, a nie miesięczne, co daje większą elastyczność i zmieniamy kwoty godzinowe – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ze sprzężeniami, czyli tych wymagających największego wsparcia, to będzie liczba 840 godzin rocznie, czyli 70 godzin miesięcznie. Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ta liczba będzie wynosić 60 godzin miesięcznie, czyli 720 godzin rocznie, a dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dla dzieci ona będzie wynosić 30 godzin miesięcznie, czyli 360 godzin rocznie” – dodał Wdówik.

Z Funduszu Solidarnościowego finansowany jest również program „Opieka wytchnieniowa”. Powstał on po to, aby odciążyć członków rodzin lub opiekunów dzięki wsparciu ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

„Zwiększamy kwotę tego programu o 20 proc. Podnosimy z 50 mln na 60 mln na rok 2022” – poinformował wiceminister Wdówik. Wnioski w tym programie samorządy również powinny złożyć do 22 października.

W piątek ministerstwo ogłosiło również dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Program ten wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

„Przeznaczamy kolejne 30 mln na tworzenie takich centrów i samorządy mogą się o te środki ubiegać, składając do 30 listopada wnioski do wojewodów” – poinformował wiceminister Wdówik.

Źródło: Portal Samorządowy. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

8 października 2021