Niepełnosprawność, Video

Hipoterapia dla Huciaka. Zrzutka na budowę specjalnej hali

Hipoterapia dla Huciaka to nazwa projektu, który ma za zadanie stworzyć miejsce do prowadzenia całorocznej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie (pow. lipski).

Wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych, mogą wspomóc budowę hali do hipoterapii. Aktualnie prowadzona jest zbiórka środków na ten cel. Każdy, kto chciałby wesprzeć realizację projektu, proszony jest o wpłatę dowolnej kwoty za pośrednictwem internetowej zbiórki, która dostępna jest pod adresem: https://zrzutka.pl/z/hipoterapiadlahuciaka

Środki można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe fundacji: 31 1140 2004 0000 3402 7918 6755 wpisując w tytule przelewu: „Hipoterapia dla Huciaka”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają do niego osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Podopieczni ośrodka zmagają się m.in. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością ruchową. Są tu także osoby słabowidzące i niedosłyszące.

Jedną z metod rehabilitacyjnych realizowaną w tutejszym ośrodku jest hipoterapia. Obecnie odbywa się ona tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych. Stąd pomysł budowy hali do hipoterapii, dzięki której ta wielozmysłowa terapia będzie mogła być prowadzona niezależnie od warunków atmosferycznych. Koszt realizacji budowy i dostosowania jej do potrzeb podopiecznych szacowany jest na około 50000 zł.

Świadomość potrzeb tutejszego ośrodka jest doskonale znana Fundacji follow Me ze Zwolenia, która aktywnie wspiera ośrodek w walce o lepsze jutro.

źródło: Radio Rekord

28 maja 2021