Seniorzy

Grzegorzowice. „Czujniki” czadu dla seniorów 

Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Seniora w Grzegorzowicach uczestniczyli w ciekawej prelekcji, dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa chroniących przed zatruciem tlenkiem węgla. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w którą zaangażowali się wójt gminy Krzysztof Gajewski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kierownik Janiną Kamińską we współpracy z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się  jak uchronić się przed niebezpieczeństwem, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia czadem oraz jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy z PPSP szczegółowo omówili zagadnienia związane z zagrożeniami powodowanymi tlenkiem węgla oraz zasadami, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko niebezpieczeństwa. Jak przyznaje wójt Krzysztof Gajewski, bardzo istotne jest, aby uczulić osoby starsze, samotnie mieszkające na te zagrożenia, gdyż w okresie jesienno-zimowym większość czasu spędzają w domach, ogrzewanych różnego rodzaju  opałem, stąd znajdują się w grupie największego ryzyka narażonych na niebezpieczeństwo  zatrucia czadem.

Podczas spotkania seniorzy najbardziej potrzebujący – osoby samotne, starsze i schorowane, otrzymali czujniki czadu z przesłaniem – aby służyły ich spokojnemu snu i lepszemu samopoczuciu. Celem kampanii jest zachęcanie mieszkańców do tego, aby wyposażali swoje domy w czujniki obecności w powietrzu tlenku węgla czy dymy, które  pozwalają  na szybką reakcję i eliminację zagrożenia.

Uczestnicy spotkania nie kryli zadowolenia z możliwości zdobycia fachowej wiedzy. Klub Seniora w Grzegorzowicach działa od kwietnia 2021 roku pod kierownictwem Justyny Kopacz. Zrzesza 25 osób, po 60 roku życia, zainteresowanych różnymi formami aktywności. Przesłaniem działalności Klubu jest aktywizowanie i integrowanie środowiska seniorów, nie tylko przez twórcze zajęcia  poprawiające kondycję psychofizyczną, ale także poprzez zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Źródło informacji i zdjęcia: ostrowiecka.pl.

31 stycznia 2023