Więzienie

Gdańsk. Resocjalizacja przez pomaganie

Kobiety, osadzone w Areszcie Śledczym w Gdańsku,  wzięły udział w programie readaptacyjnym, podczas którego szydełkowały pluszaki w kształcie mitycznego potwora jeziora Loch Ness.

Program zrealizowano we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. Skazane wykonały na szydełku pluszowe Nessie, które następnie zostały przekazane na aukcje. Dochód ze sprzedaży zasilił konto, dzięki któremu dokonano zakupu łóżek rodzicom dzieci przebywających w szpitalach. Udało się osiągnąć cel, nieco większy niż zakładano. Zakupiono 13 łóżek do trzech szpitali.

Idea pomagania wpisuje się w działania wolontariuszy, jednakże wymiar otrzymanego dobra ma szerszy zasięg. Oprócz pomocy rodzicom w trudnym czasie jakim jest choroba dziecka, również skazane kobiety brały udział w resocjalizacji. Program miał na celu stworzenie pluszaków w kształcie słynnego potwora z Loch Ness, ale również uwrażliwił kobiety skazane na karę pozbawienia wolności, iż mogą zaangażować się w działalność wolontariatu przebywając w izolacji.

Źródło informacji i zdjęcia: sw.gov.pl.

8 września 2022