Niepełnosprawność

Dolny Śląsk. Rok 2024 to góry otwarte dla wszystkich

Sejmik Województwa Dolnośląskiego ustanowił w Województwie Dolnośląskim ,,Rok 2024 Rokiem Gór Otwartych Dla Wszystkich”. W związku z tym ogłoszono konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ze środków PFRON. Rezolucja jest inspiracją i kontynuacją dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z dolnośląskimi środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

Województwo Dolnośląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych Polski. Duże zróżnicowanie terenu, bogata fauna i flora, zasoby mineralne, istniejąca baza turystyczna urozmaica walory krajoznawcze regionu, a ruch turystyczny ma bardzo bogatą historię. Szczególne miejsce wśród zwiedzających zajmują osoby z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zachęcają organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na ten cel 2 miliony zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie konkursowe przewiduje organizowanie dla osób niepełnosprawnych, na terenie gór i wzgórz Dolnego Śląska regionalnych imprez turystycznych i rekreacyjnych wpisujących się w hasło „ROK 2024 ROKIEM GÓR OTWARTYCH DLA WSZYSTKICH”. Oferty można składać do 11 kwietnia 2024 r.

Kwota wnioskowanej dotacji musi oscylować w przedziale od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Konkurs przewiduje również zakup sprzętu potrzebnego do organizacji wyjazdów, takich jak specjalistyczne wózki. Kwota na zakup sprzętu to maksymalnie 50% dofinansowania, o które ubiegać się będzie organizacja pozarządowa.

Góry otwarte dla wszystkich, to takie które są dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Na Dolnym Śląsku istnieje wiele organizacji pozarządowych, które organizują tego typu wydarzenia, korzystając ze specjalnych wózków biegowych, czy wnosząc na własnych plecach osoby z niepełnosprawnością na górskie szyty. Z myślą o tych organizacjach ogłosiliśmy konkurs na dofinansowanie tego typu aktywności 

– powiedział wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski.

Źródło: miedziowefakty.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

28 marca 2024