Do 5 lutego trwa nabór ofert do programu pomocy bezdomnym
Bezdomność, News

Do 5 lutego trwa nabór ofert do programu pomocy bezdomnym

W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono 5,5 mln zł. Kwota dotacji wynosi od 50 tys. do nawet 300 tys. zł. Oferty konkursowe można składać do 5 lutego br.

Program składa się z czterech części (modułów). Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W kolejnej edycji programu wprowadzono nowy komponent polegający na udostępnieniu i rozwijaniu różnych form pomocy świadczonej bezdomnym w mieszkaniach. Uwzględniono dodatkowe działania w ramach modułu II, dotyczące mieszkań treningowych lub innych form wsparcia pozainstytucjonalnego, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego do 5 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021.

źródło: Portal Samorządowy

 

15 stycznia 2021