Bezrobotność, News

Czy będzie podniesiony zasiłek dla bezrobotnych?

W kręgach władzy, zarówno w PiS jak i w rządzie, rozważany jest postulat podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych. Ma to pomóc przetrwać tym, którzy przez COVID-19 stracą miejsca pracy.

Nowy zasiłek dla bezrobotnych miałby wynosić 1000-1100 złotych miesięcznie.

Obecnie, od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku, przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi on 861,40 złotych przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku, a następnie – 676,40 złotych.

Podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych jest jednym z głównych postulatów strony społecznej. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów.

źródło; superbiznes

4 kwietnia 2020