News, Przemoc domowa

Centrum Praw Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa

Problem kobietobójstwa wciąż pozostaje w Polsce tematem tabu. Brakuje badań, rzetelnych statystyk, a przede wszystkim efektywnego programu przeciwdziałania zabójstwom i samobójstwom kobiet na tle przemocy domowej i instytucjonalnej. Tymczasem według szacunków Centrum Praw Kobiet rocznie w Polsce w związku z przemocą życie traci nawet 400-500 kobiet.

Z tych powodów CPK uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa.

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa przy Centrum Praw Kobiet jest projektem ważnym społecznie i odpowiadającym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wzrastająca w czasie pandemii fala przemocy wobec kobiet, czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Cele naszego Obserwatorium dobrze oddaje hasło-symbol protestów przeciwko zabójstwom kobiet, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale również w Europie i na świecie – „Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci więcej” – informuje CPK.

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa będzie:

  • Monitorować i diagnozować sprawy związane ze śmiercią kobiet z pomocą przeszkolonych rzeczniczek.
  • Zbierać dane dotyczące zabójstw i podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa oraz usiłowań, a także zaginięć kobiet w sytuacji, która pozwala podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa
  • Opracowywać model pozwalający na koordynację działań związanych z badaniem spraw, w których kobieta poniosła śmierć w związku z doznawaną wcześniej przemocą.
  • Wypracowywać propozycje zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwoliłyby skutecznie szacować zagrożenie i chronić kobiety i dzieci przed ciężkimi obrażeniami ciała i zabójstwem.
  • Wypracowywać propozycje kompleksowych narzędzi do szacowania ryzyka oraz procedury postępowania w wypadku, gdy zagrożenie eskalacją przemocy lub zabójstwem jest duże.
  • Wspierać rodziny i osoby bliskie kobietom, udzielając im wsparcia prawnego i psychologicznego.
  • Podejmować działania podnoszące świadomość służb i całego społeczeństwa na temat skutków przemocy wobec kobiet – w tym kobietobójstwa.
  • Wypracowywać wytyczne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, które pozwolą nie tylko poznać skalę zjawiska, ale także posłużą do ewaluacji istniejących rozwiązań systemowych i prawnych.
  • Organizować w przestrzeni publicznej wydarzenia poświęcone upamiętnieniu zamordowanych kobiet.
  • Wydawać raporty z monitoringu wraz z rekomendacjami.

W ramach projektu planuje się także zorganizować konferencję podsumowującą realizację projektu oraz prezentującej rekomendacje i propozycje konkretnych zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwolą ograniczyć liczbę zabójstw kobiet.

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy, a rodziny kobiet, które straciły życie w związku z doznawaną przemocą lub ze względu na swoją płeć do kontaktu z naszym Obserwatorium. Chcemy spisać i opisać każdy przypadek zabójstwa kobiety, do którego doszło ze względu na jej płeć, a każdą przesłaną nam historię spiszemy i opublikujemy na stronie projektu, oczywiście za zgodą osoby, która nam ją przekaże. Prosimy pisać na adres mailowy obserwatorium@cpk.org.pl – informuje CPK.

Organizacja przytacza również garść zatrważających statystyk na temat przemocy domowej. Dowiadujemy się z nich, że co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy, a co 7 minut takie zdarzenie jest zgłaszane policji. Szacuje się, że te realia to codzienność nawet 800 tys. kobiet w wieku 16-60 lat.

Na stronie projektu można wypełnić internetową kartę zagrożenia. Jest to specjalny formularz, dzięki któremu można ocenić sytuację przemocową i podjąć adekwatne działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem tej samej strony można również wesprzeć Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Darowizna na działania CPK to realna pomoc kobietom doświadczającym przemocy.

Źródło: materiały prasowe. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

15 grudnia 2021