Przemoc domowa

Białystok. Seminarium na temat uzależnień i przemocy 

Uzależnienia i przemoc – to temat konferencji (11.12) policjantów, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych, działających na terenie województwa podlaskiego. Uczestnicy rozmawiali o skali problemu w województwie i poruszali kwestie zmian w przepisach dotyczących walki z przemocą w rodzinie. Ocenili, że problem w regionie jest duży i pomóc może jak najlepsza współpraca między instytucjami.

Jak często uzależnienie rodzi przemoc? Odpowiedzi między innymi na takie pytania szukali uczestnicy tej konferencji – między innymi policjanci. Dzielnicowi z Białegostoku i funkcjonariusze z mniejszych miejscowości.

Ludzie mieszkający w tych małych miejscowościach są zżyci ze sobą, znają się bardzo dobrze. Takie rzeczy dość ciężko wypływają na światło dzienne, ciężko je wyciągnąć. Pojawiają się takie elementy jak wstyd przed znajomymi i rodziną

– zaznaczył mł. asp. Mariusz Magnuszewski z posterunku policji w Knyszynie:

W przypadku prowadzenia procedury niebieskiej karty, uczestniczymy w grupach diagnostyczno-pomocowych i wspólnie z MOPR-em podejmujemy decyzję, kierujemy osoby uzależnione na leczenie odwykowe.

– wyjaśniła mł. asp. Anna Kiszkiel, dzielnicowa, Komisariat Policji I w Białymstoku:

Nie zabrakło głosu pracowników socjalnych, a także kuratorów, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi problemami. Podczas konferencji poruszali kwestię zmian w przepisach.

Przede wszystkim zmian w nowej ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej. To jest to z czym się zapoznają policjanci, pracownicy socjalni, a także kuratorzy sądowi. To jest ta podstawa. A także różne inne rzeczy… specyfika pracy policji, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.

– podkreśliła Agnieszka Pilarska-Gogolewska, kurator okręgowy, Sąd Okręgowy w Białymstoku 

Omawiamy zmianę przepisów, które nastąpiły w ostatnim okresie, czyli nowelizacja ustawy o przemocy domowej, nowelizacja ustawy o ochronie dziecka, a także współpraca. Będą też przedstawione dobre praktyki między kuratorami a policjantami

– dodała podinsp. Joanna Mocarska, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, dodała  

Wśród omawianych tematów, tak zwana ustawa Kamilka, czyli zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które mają zapewnić lepsze wykrywanie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.

Spotkanie to okazja, by przypomnieć, że nie można być obojętnym wobec przemocy.

Jak zaapelowała Izabella Kurbat z Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

Mój apel jest taki też do osób, które nie wiem, są sąsiadami czy widzą na ulicy takie przypadki – warto reagować. Warto zgłaszać takie przypadki do MOPR-u, na policję. Bo czasami taki telefon sąsiada może uratować życie.

Problem wciąż jest duży i widać to w policyjnych statystykach. Od stycznia do października tego roku podlascy policjanci wystawili blisko 2700 niebieskich kart.

Źródło: bialystok.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

11 grudnia 2023