Przemoc domowa

Siemianowice Śl. Przeciwdziałanie przemocy domowej

W budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie funkcję bazy koordynującej działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osób doznających przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „Siemianowice przeciw przemocy” – w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Głównym celem projektu „Siemianowice przeciw przemocy” jest wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki, a jego osiągnięcie możliwe będzie dzięki pogłębionej współpracy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w mieście.

Wszystkie działania podejmowane z ramach projektu są bezpłatne i skierowane do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych jak i tych już doświadczonych przemocą oraz do osób mających trudności z radzeniem sobie z agresją.

W ramach podejmowanych działań odbędzie się również szereg szkoleń skierowanych do specjalistów, którzy na co dzień zaangażowani są w przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Siemianowic Śląskich.

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 674 335,00 zł, projekt realizowany będzie do 30 września 2023 r.

Kontakt do koordynatorów projektu: (32) 765 62 46 / 784 573 410

Źródło: slaskiesiemianowice.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

15 marca 2023