Wykluczenie społeczne

Gdynia. Wyjątkowy projekt realizowany w MOPS

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie edukacji cyfrowej na rzecz osób marginalizowanych czy testowanie ćwiczeń, uwzględniających potrzeby mieszkańców doświadczających kryzysu psychicznego – to przykłady działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach programu CONCRIT.

Ideą programu CONCRIT jest wypracowanie ścieżek edukacyjnych w zakresie wzmocnienia kompetencji cyfrowych, krytycznego myślenia, obalania stereotypów i aktywnego włączania osób doświadczających kryzysów psychicznych w działania społeczności.

BYĆ SŁYSZANYM I USŁYSZANYM

Ćwiczenia, uwzględniające potrzeby i ograniczenia mieszkańców z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zostały przetestowane w czerwcu. Tematyką podejmują takie zagadnienia jak odróżnianie prawdziwych informacji od fałszywych, ich krytyczna analiza, demaskowanie dyskryminujących mitów i stereotypów, budowanie zaufania, a także bezpieczne poruszanie się po internecie i korzystanie z nowoczesnej technologii.

– Osoby marginalizowane, w tym chorujące psychicznie, jak każdy z nas chcą być słyszane i usłyszane. Potrzebują wsparcia w odzyskiwaniu sprawczości, by móc w pełni doświadczać życia i rozwijać swój potencjał. W dzisiejszych czasach coraz większą rolę odgrywają cyfrowe narracje w sieci – mówi Piotr Harhaj, koordynator projektu.

TRENERKA CIENIA

W ramach działań opracowana została także metodyka warsztatów testowych z uwzględnieniem roli trenerki cienia, która, w tym przypadku wspierała prowadzących warsztaty. W skład grupy ćwiczeniowej weszli uczestnicy klubów samopomocy w Gdyni.

– Metodyka obejmuje także sposoby na obserwację procesu uczenia się, bieżące notowanie uwag i refleksji na temat, przystępności i poziomu zrozumienia ćwiczeń – tłumaczy autor metody Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

NIE TYLKO MOŻLIWOŚĆ ZABIERANIA GŁOSU

Jak podkreśla Piotr Harhaj, cyfrowe narracje i storytelling dają większą możliwość publicznego zabierania głosu przez osoby doświadczające kryzysów psychicznych, a także szansę na usłyszenie przez społeczności lokalne o doświadczeniach i potrzebach osób doświadczających wielu problemów, a finalnie nadzieję na poprawę ich sytuacji życiowej.

Wyniki programu upowszechnione zostały podczas spotkania z udziałem edukatorów wspierających osoby korzystające gdyńskiej sieci oparcia społecznego, w tym pracowników oraz wolontariuszy MOPS, którzy w codziennej pracy wspierają osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Uczestnicy zajęć, które odbyły się w Ogrodzie „Bez Pośpiechu” Centrum Samopomocy w Gdyni, poznali program, a także ćwiczenia, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać w edukacji dorosłych.

Źródło: materiały prasowe. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

4 sierpnia 2022