News

Starachowice. Centrum Usług Społecznych przykładem dla innych

W Starachowicach w dniach 21-22 czerwca 2022 r. odbędzie się II Kongres Centrów Usług Społecznych. Organizatorami wydarzenia są Prezydent Miasta Starachowice oraz Centrum Usług Społecznych.

Pierwsza edycja kongresu odbyła się w październiku poprzedniego roku. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach, debatach i warsztatach dotyczących usług społecznych. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Podobnie będzie również przy okazji drugiej edycji.

Gmina Starachowice jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła decyzję o przekształceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Centrum Usług Społecznych (CUS). Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie, czego efektem był pomysł na organizację kongresu i wymianę doświadczeń. – Z uwagi na bardzo pozytywnie opinie płynące od uczestników, podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu wydarzenia – tłumaczy prezydent Marek Materek.

W gronie gości tegorocznego kongresu i panelistów znaleźli się m.in. dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP oraz Przewodniczący Rady ds. Społecznych w Narodowej Radzie Rozwoju, dr Dmytro Gabinet – Prezes Fundacji Forpost Ukraina, b. przewodniczący Państwowej Administracji Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie oraz prof. Bohdan Skrzypczak z Instytutu Rozwoju Profesji i Usług Społecznych Sp. z o.o.

Partnerami wydarzenia, które odbędzie się w Hotelu Europa, są Forum Centrów Usług Społecznych, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Powiat Starachowicki oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Źródło: informacja prasowa UM Starachowice. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 czerwca 2022