Niepełnosprawność

Wschowa. VII Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych

11 maja po raz siódmy odbył się Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych, który wypełnił ulice Wschowy radością i entuzjazmem. Ta uroczystość, obchodzona corocznie w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, stanowi doskonałą okazję do poznania środowiska osób z niepełnosprawnościami, zrozumienia ich problemów i potrzeb. To również dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Marsz Akceptacji ma na celu podkreślenie godności osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie szerokiej publiczności bariery, z którymi te osoby wciąż się borykają. Jest to ważne wydarzenie społeczne, które skupia uwagę lokalnego społeczeństwa na potrzebach osób z niepełnosprawnościami oraz stawia pytania o ich sytuację. Przez udział w marszu, uczestnicy dają wyraz swojej akceptacji, sympatii i aprobaty dla tych, którzy potrzebują wsparcia.

W Marszu Akceptacji wzięli udział mieszkańcy Wschowy, uczniowie i przedszkolaki z terenu gminy, nauczyciele, pracownicy oświaty, przedstawiciele służb mundurowych oraz włodarze Gminy Wschowa i Powiatu Wschowskiego. Na czele z burmistrzem Konradem Antkowiakiem i wicestarostą Waldemarem Starostą.

Hasło tegorocznego marszu, „Codzienność utkana z nieDOSKONAŁOŚCI”, doskonale oddaje przesłanie tego wydarzenia. Przekazuje ono ideę, że niepełnosprawność jest naturalną częścią naszego społeczeństwa, które powinno być oparte na cierpliwości i szacunku dla wszystkich jednostek, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń.

Źródło informacji i zdjęcia: zw.pl.

11 maja 2023