„Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego
News, Więzienie

„Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego

„Skazani ale nie potępieni” – tak o skazanych mówił Jan Paweł II. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz z Bractwem Więziennym Samarytania zorganizowali konkurs upamiętniający Papieża Polaka. Właśnie go podsumowano.

Dla Polaków pontyfikat Jana Pawła II ma szczególne znaczenie. Dlatego też, dla uczczenia jego pamięci Areszt Śledczy w Bydgoszczy zorganizował Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki pt. „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych u osadzonych, a także przekazanie wartości i ideałów, które dawał wszystkim w okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty – nauczania i wielkiego dziedzictwa jako inspiracji dla następnych pokoleń. Konkurs obejmował następujące dziedziny twórczości: plastyka (malarstwo, rysunek, rękodzieło) oraz część literacką pt. „List zza krat do św. Jana Pawła II”.

Nadesłano prace z 56 jednostek penitencjarnych w Polsce. W pracach plastycznych przed autorami zostało wyznaczone trudne zadanie – przedstawić wizerunek Jana Pawła II. W ocenie prac plastycznych brano pod uwagę podobieństwo, warsztat, walor artystyczny, estetykę prac. W wielu pracach autorzy z dużą swobodą posługiwali się ołówkami, pastelami jak i farbami, wykorzystując ich możliwości techniczne.

Bractwo Więzienne Samarytania w Bydgoszczy było odpowiedzialne za część literacką pt. „List zza krat do św. Jana Pawła II”. Komisji oceniającej prace literackie przewodniczył ks. Jan Sikorski.

Zamysł złożenia hołdu Janowi Pawłowi II przez tych „skazanych, a nie potępionych” okazał się niezwykle trafny. W kategorii literackiej nadeszło ponad 50 prac, pisanych zarówno wierszem jak i prozą, które świadczą o gorących sercach autorów, a często o ich prawdziwych talentach. Jurorzy mieli sporo kłopotu z ułożeniem tablicy kwalifikacyjnej nadesłanych prac.

Najlepsze prace nagrodzono, wyróżniono, dając ich autorom pełną satysfakcję z osiągniętych wyników. Wszystkim autorom należą się podziękowania za podjęte wyzwanie i duchowe odniesienie się do upamiętnienia Papieża Polaka, który zawsze będzie w naszych sercach.

źródło: Służba Więzienna

11 lipca 2020