Przemoc domowa

Warszawa. Kampania “Przemoc karmi się milczeniem” 

Warszawa po raz kolejny włącza się w „Kampanię 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Jej celem jest szerzenie świadomości wśród warszawianek i warszawiaków doświadczających przemocy, że w mieście działają organizacje, do których zawsze mogą zwrócić się po pomoc.

Jak wynika z badań przemoc jest „demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni wyższa pozycja społeczna, wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią. Zdecydowana większość osób doznających przemocy to kobiety – podczas gdy osobami stosującymi przemoc w większości przypadków są mężczyźni. W 2020 r. w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebieskich Kart A, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła ponad 6 tys. osób – w tym 48 proc. to kobiety i 42 proc. to dzieci, natomiast liczba osób stosujących przemoc wyniosła blisko 4 tys. w tym 80 proc. to mężczyźni.

Mieszkańcy Warszawy najczęściej sięgają po pomoc instytucjonalną dopiero, gdy następuje bardzo duże nasilenie problemu. Dlatego bardzo ważne jest skuteczne informowanie o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. W Warszawie działa kilkanaście organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy, m.in.: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (nr tel.: 22 855 44 32) i całodobowa infolinia Fundacji Centrum Praw Kobiet (nr tel.: 600 070 717). Pełna lista kontaktów znajduje się na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa(otwiera się w nowej karcie).

W tym roku warszawska kampania „Przemoc karmi się milczeniem” skierowana jest do świadków przemocy, którzy czasami są jedynymi osobami mogącymi pomóc przerwać tę trudną sytuację. Interwencja świadka może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo. Przemoc często nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, a osoby doznające przemocy często ukrywają jej znamiona. Dlatego w ramach warszawskiej kampanii „Przemoc karmi się milczeniem” na ulicach stolicy pojawiły się plakaty, mające zwrócić uwagę mieszkańców na niewidoczną stronę przemocy.

Źródło: oprac. za um.warszawa,pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

26 listopada 2021