Przemoc domowa

Trójmiasto. Jak skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa i terapeuty?

Nie radzisz sobie z trudnymi emocjami, frustrację odreagowujesz na rodzinie i bliskich? Masz problemy z agresywnym zachowaniem? Depresja, która kojarzy się przede wszystkim ze smutkiem czy spadkiem aktywności i wycofaniem może mieć związek również z atakami agresji. Jak sobie z nią radzić? Skorzystaj z bezpłatnej, specjalistycznej pomocy psychologa czy terapeuty.

Depresja to czwarta najpoważniejsza choroba na świecie i jedna z głównych przyczyn samobójstw. W Polsce rocznie zachorowalność sięga nawet 12 proc. i szacuje się, że 30-50 proc. społeczeństwa choć raz miało problemy tej natury.

Niestety powszechnym zjawiskiem jest odwlekanie wizyty u specjalisty. Wiele osób nie do końca też wie, gdzie szukać pomocy i do kogo zgłosić się w pierwszej kolejności.

Bezpłatna pomoc psychologa

Bezpłatne, specjalistyczne wsparcie psychologiczne zapewnia w Gdańsku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Mieszkańcy Gdańska wykazujący zachowania przemocowe wobec bliskich osób otrzymają nieodpłatnie wsparcie terapeutyczne. Wystarczy skontaktować się ze specjalistkami i specjalistami Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21 (czynny całą dobę, każdego dnia), e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl.

– Tam każda osoba otrzyma m.in. pełną wiadomość o dostępnej w mieście terapii oraz konkretne wsparcie. Pomoc adresowana jest też do uchodźczyń i uchodźców ukraińskich, którzy mają problem z zachowaniami agresywnymi, stres, złość odreagowują na bliskich. Dzwoniąc pod numer tel. OIK MOPR: +48 508 293 279 (czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00) otrzymają wsparcie w języku ukraińskim – informuje Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Przeciw przemocy w rodzinie

Pomoc jest uruchomiona w ramach realizowanej przez gdański MOPR kampanii pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”, przeciwdziałającej przemocy w rodzinie. Ma ona charakter pomocowy, informacyjny i profilaktyczny. W jej ramach osoby potrzebujące mogą wziąć udział m.in. w programach: korekcyjno-edukacyjnym, psychologiczno-terapeutycznym oraz poradnictwie kontroli zachowań.

Można też skorzystać z indywidualnych lub grupowych konsultacji z psychologiem. Specjaliści postarają się właściwie zdiagnozować problem i ustalą odpowiednią ścieżkę terapeutyczną oraz jej niezbędny czas.

– Psycholog, terapeuta m.in. zmotywują mieszkankę lub mieszkańca stosujących przemoc wobec bliskich do pracy nad sobą i do zmiany postaw. Wskażą też, jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami i nie dopuścić do ich eskalacji. Poradzą, jak poprawić relacje, by nie krzywdzić najbliższych. Dodajmy, że akcja MOPR wpisuje się również w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości” – dodaje Sylwia Ressel.

Źródło: oprac. za trojmiasto.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 maja 2023