Przemoc domowa

Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce

Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia opublikowała „Teraz koniec z Tobą. Czarną Księgę Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”. Raport prezentuje szeroko zakrojone informacje pochodzące głównie ze statystyk policyjnych w oparciu o zakończone postępowania przygotowawcze w roku 2021.

Jak podkreślają autorzy dokumentu, na podstawie obecnie gromadzonych w Polsce danych nie ma możliwości ustalenia, ile osób rocznie traci życie na skutek działania sprawców przemocy w rodzinie. Wskazanych danych w swoich zasobach nie posiada ani policja, ani prokuratury, ani sądy, ani system dokumentacji medycznych i aktów zgonu, ani system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ani żaden z systemów monitorowania problemów społecznych, który znajduje odzwierciedlenie w danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Taki stan rzeczy nasuwa wniosek autorów o braku zbiorczej wiedzy na temat takich zdarzeń, ich skali czy specyfiki. Zatem, jak podnoszą autorzy, państwo polskie nie podejmuje działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie temu zjawisku.

Zebrane informacje pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji, które miałyby docelowo poprawić zasygnalizowaną wyżej sytuację. Z dokumentem można się zapoznać na https://www.niebieskalinia.pl/file/news/Raport-Czarna-Ksiega-2021.pdf

Źródło: oprac za ops.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

30 września 2022