Świętokrzyskie. Ponad 1,3 mln zł na modernizację ośrodków rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność

Świętokrzyskie. Ponad 1,3 mln zł na modernizację ośrodków rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ponad 1,3 mln zł trafi do sześciu świętokrzyskich ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone zostaną na budowę, przebudowę, remonty oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych.

Pieniądze będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na dofinansowanie robót budowlanych w sześciu ośrodkach podpisano we wtorek 27 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

  • Gmina Zawichost wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł przeznaczy na adaptację pomieszczeń urzędu miasta i gminy na potrzeby Dziennego Domu Pobytu oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.
  • Gmina Skalbmierz otrzymała dofinansowanie w kwocie 58 tys. zł, które przeznaczone zostanie na zamontowanie przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu zewnętrznej samonośnej platformy dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Kwotę 58 tys. zł na pokrycie kosztów przebudowy Domu Seniora otrzymała także Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.
  • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej uzyskało dofinansowanie w wysokości 582 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
  • Gmina Bogoria 198 tys. zł przeznaczy na wykonanie szybu windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych.
  • Natomiast 400 tys. zł, które otrzymał Szpital Powiatowy we Włoszczowie, pójdą na wymianę wind.

W sumie w ramach naboru o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wsparto 8 zadań. Kolejni dwaj beneficjenci podpiszą umowy w najbliższym czasie.

źródło: wnp.pl

28 kwietnia 2021