Przemoc domowa

Spada liczba Niebieskich Kart, tymczasem dzieci są coraz bardziej zagrożone przemocą

Służby działają rutynowo i nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wtedy, kiedy to jest jeszcze możliwe. Sytuacja dzieci zagrożonych przemocą domową systematycznie się pogarsza. W 2021 roku służby musiały zabrać z rodzin 1335 dzieci, ponieważ groziło mi poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prawa dzieci nie są też przestrzegane w trakcie przesłuchań z ich udziałem. Tak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podsumowuje Tydzień Osób Pokrzywdzonych 

Dane przekazane przez Fundację są statystycznie najwyższe od lat. Jednocześnie spada liczba “Niebieskich Kart” zakładanych osobom małoletnim zagrożonym przemocą domową – z 14 223 w 2016 r. do 11 129 w roku 2021.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w grudniu 2022 r. opublikowała raport „Dzieci się liczą” zawierający zestawienie najnowszych danych statystycznych i wyników badań społecznych na temat m.in. sytuacji dzieci pokrzywdzonych różnymi typami przestępstw.

– Od lat prawo w Polsce zmienia się na lepsze, jeśli chodzi o ochronę dzieci przed przestępstwem znęcania się i wykorzystywania seksualnego. Wprowadzono Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, określono wymagania wobec kuratorów procesowych reprezentujących dzieci w trakcie procedur, tak aby tę funkcję mogły pełnić tylko osoby rzeczywiście do niej przygotowane. Powołano też Komisję ds. Pedofilii, a znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy uwzględnia dziecko, w tym dziecko-świadka, jako bezpośredniego pokrzywdzonego. Jednocześnie praktyka stosowania prawa i codzienne działanie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości idą w przeciwnym kierunku. Faktyczna ochrona dzieci pokrzywdzonych przestępstwem pod wieloma względami wyraźnie się pogarsza – mówi Justyna Podlewska, koordynatorka działu prawnego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Źródło: oprac. za prawo.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 lutego 2023