Przemoc domowa

Sosnowiec. Uroczyste zakończenie programu partnerskiego „Ludzie ludziom”

16 października, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się uroczysta gala wieńcząca program „Ludzie ludziom… budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”, który rozpoczął się w na początku tego roku.

Był to projekt partnerski realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Parkrun przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Projektu składał się z wielu zróżnicowanych etapów, a jego celem było przede wszystkim propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy oraz mowie nienawiści. Do działań aktywnie włączyli się sosnowieccy policjanci, którzy m.in. przeprowadzili szereg spotkań z uczniami tutejszych szkół, podczas których rozmawiali z nimi o mowie nienawiści i jej konsekwencjach. Mundurowi uczestniczyli również w szkoleniach przeprowadzonych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu dla pedagogów i psychologów szkolnych na temat m.in. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej. W ramach programu zorganizowano również Bieg w szpilkach, grę terenową dla uczniów oraz Marsz przeciwko przemocy, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego miasta.

Każdy z etapów miał na celu podnoszenie świadomości zarówno młodzieży, jak i dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z przemocy. Jego celem było również podkreślenie na to, jak ważna w dzisiejszych czasach jest tolerancja i szacunek do drugiego człowieka, a także zachęcenie do działania – by nie zostać obojętnym i zawsze reagować na każdy przejaw przemocy.

Źródło informacji i zdjęcia: KMP Sosnowiec. 

 

18 października 2023