Bezdomność

Słupsk. Streetworkerzy na ulicach pomogą bezdomnym

Wolontariusze ze stowarzyszenia „Horyzont” poszukiwać będą osób bezdomnych, aby z nimi porozmawiać i poinformować ich, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać wsparcie.

– Stowarzyszenie „Horyzont” wygrało konkurs organizowany przez miasto Słupsk, który jest skierowany do mieszkańców, ale w szczególności do osób bezdomnych. Projekt polega na wysyłaniu kilkuosobowych patroli, które odwiedzać będą np. działki i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby dotknięte kryzysem bezdomności – wyjaśnia Monika Zenik ze słupskiego Centrum Integracji Społecznej.

Napotkane przez wolontariuszy osoby bezdomne otrzymają od nich informacje dotyczące tego, gdzie mogą szukać wsparcia oraz jak ono będzie przebiegać.

– Akcja potrwa do końca roku i w tym czasie zamierzamy dotrzeć do przynajmniej kilkudziesięciu osób, które nie są jeszcze w systemie pomocy społecznej. Poza tym chcemy edukować mieszkańców Słupska, aby oni również wiedzieli, co zrobić, kiedy spotkają spotkają osobę bezdomną. Będzie to więc projekt wspierająco-edukacyjny – dodaje Monika Zenik.

Źródło: oprac. za radiogdansk.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

12 maja 2022