Bezdomność

Są pieniądze na pomoc bezdomnym. Można składać wnioski

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór ofert w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym”.

Wnioski można składać do 23 września 2022 r. Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczono 5 mln zł.

„Zachęcam do zgłaszania projektów interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Takie działania mogą zostać dofinansowane kwotą od 50 tys. zł do 150 tys. zł. Ubiegający się o dotację muszą dysponować 10 proc. wkładem własnym” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło oprac. za portalsamorzasowy.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

4 września 2022