Bezdomność

Rzeszów. Pieniądze na pomoc bezdomnym – na ciepły posiłek oraz dach nad głową

Ponad 1,6 mln zł przeznaczy Rzeszów na pomoc osobom bezdomnym. Na utrzymanie schroniska i noclegowni prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

W tym roku rzeszowskie Towarzystwo Brata Alberta dostanie z miejskiej kasy dwie dotacje. Pierwszą, w wysokości 1 mln 533 tys. zł, przeznaczy na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet. Drugą, która wyniesie 81 tys. 760 zł, na prowadzenie noclegowni.

– Pieniądze zostaną przeznaczone na wyżywienie dla podopiecznych, środki czystości, ale też wynagrodzenia dla pracowników, czy opłaty za media – mówi Marek Twaróg, dyrektor Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W piątek, 20 stycznia, Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa, przekazała podpisane umowy. – Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o taką samą, albo jeszcze szerszą, na ten rok – powiedziała na spotkaniu Krystyna Stachowska.

Źródło: oprac. za rzeszow-news.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

22 stycznia 2023