Ruszają zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

Ruszają zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w piątek 15 maja br. wytyczne w sprawie organizacji zajęć rewidalizacyjnych, rewidalizacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Od 18 maja przywrócona będzie możliwość prowadzenia takich zajęć – udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Organizując zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych placówki muszą zachować reżim sanitarny, m.in. często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, w tym sprzęt rehabilitacyjny, wietrzyć pomieszczenia.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

MEN zaleca, aby z uczniami pracować indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

Kiedy nie ma zgody rodzica na udział w zajęciach, pojawia się ryzyko wynikające z charakteru zajęć lub zagrożenie zdrowotne albo nie ma możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

źródło: MEN

16 maja 2020