News, Niepełnosprawność

Rusza program rehabilitacji dla osób chcących wrócić do pracy

Osoby chcące podjąć pracę lub wrócić do pracy mogą skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji realizowanego przez PFRON. Rehabilitacja Kompleksowa jest przeznaczona dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do swoich zainteresowań i stanu zdrowia. 

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Mogą skorzystać z nich także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, które chciałyby podjąć pracę, a dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi zainteresowane osoby mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjentami projektu mogą być zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej oraz wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

    Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, które działają z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Aby ubiegać się o udział w projekcie, wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności trzeba dołączyć jego kopię do formularza zgłoszeniowego. Orzeczenie nie jest konieczne do wzięcia udziału w programie.

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podlaskim PFRON przez e-mail: ebaszko@pfron.org.pl lub pod nr tel. 85 733 87 11, kom. 880 521 201.

Źródło: tekst i zdjęcie: PFRON.

PFRON, rehabilitacja, niepełnosprawni, rynek pracy

24 listopada 2021