News

Zawstydzające dane Eurostatu. Polska na szarym końcu w wydatkach na zdrowie

We wtorek (23 listopada br.) europejski odpowiednik naszego GUS-u podsumował wydatki na opiekę zdrowotną i chorobową w ramach ochrony socjalnej w różnych krajach. Pokazał je jako procent całorocznej wartości PKB. Okazało się, że wśród zaprezentowanych 20 krajów Polska jest na samym końcu.

W 2020 roku wydatki na zdrowie stanowiły w naszym kraju niecałe 5 proc. PKB. Bezpośrednio przed nami uplasowały się Litwa, Łotwa, Estonia i Bułgaria. Dla porównania, w Czechach wskaźnik przekroczył 7 proc., a w Chorwacji czy na Słowenii nawet 8 proc.

Zdecydowanymi liderami pod tym względem są Niemcy, gdzie aż 11,2 proc. wartości PKB w 2020 roku poszło na zdrowie. Do 10 proc. dobiła jeszcze tylko Francja.

Nie dość, że Polska jest na końcu kolejki, to jeszcze jest jedynym krajem, w którym spadł procentowy udział wydatków w PKB w porównaniu z 2019 rokiem.

Warto jednak dokładniej wczytać się w komunikat europejskich urzędników. Nie oznacza to bowiem mniejszych wydatków w Polsce. One same wzrosły we wszystkich krajach, także u nas. Jednak ze względu na spadek PKB w kryzysowym 2020 roku relacja ta się pogorszyła.

Największy wzrost świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej między 2019 i 2020 roku odnotowano na Cyprze (+2,2 pkt proc.). Dalej uplasowały się Belgia (+1,3 pkt proc.) i Czechy (+1,2 pkt proc.).

***

W kontekście najnowszych danych warto zauważyć, że w połowie października była okazja na zwiększenie budżetu na zdrowie. Posłowie jednak nie zgodzili się na przyjęcie poprawki senackiej zwiększającej wydatki na służbę zdrowia o 6,3 mld zł w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok.

Źródło: money.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

24 listopada 2021