Interwencje, News

RPO pyta. Czy zwiększy się dofinansowanie dla WTZ?

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika z pytaniem, czy jest planowane zwiększenie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Te placówki zmagają się z ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania.

Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej wystosowali do ministra Pawła Wdówika apel o zwiększenia dofinansowania miesięcznego kosztu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej wspomagających proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma związek z trudnościami w pokryciu bieżących kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w obecnej sytuacji.

Inflacja rośnie, dofinansowania nie

Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej zwrócili uwagę na to, że algorytm finansowania tych placówek – w czasach wysokiej inflacji – nie uwzględnia znacznego wzrostu cen prądu, gazu, czy ogrzewania, oraz konieczności zapewnienia specjalistom odpowiedniego wynagrodzenia. Aktualne rozporządzenie w sprawie algorytmu nie przewiduje wzrostu dofinansowania w roku 2023 i w latach następnych. Autorzy apelu są zaniepokojeni, że przy obecnym poziomie finansowania nie będą w stanie pokryć niezbędne koszty funkcjonowania WTZ: wynagrodzenia kadry, utrzymania budynków, ogrzewania, wody, zakupu sprzętu i doposażenia oraz materiałów do terapii oraz treningu ekonomicznego, a przede wszystkim dowozu uczestników do placówek oraz innych wydatków wynikających z codziennego funkcjonowania.

Autorzy apelu wskazują również, że przyznany wzrost kwoty dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej na rok 2022 z pierwotnej kwoty 22 896 zł do wysokości 24 096 zł jest niewystarczający w stosunku do wzrostu ogólnych kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem o algorytmie, wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 24 096 zł w tym roku i latach następnych. Aktualna wysokość kwoty dofinansowania została zawarta w § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Niewykorzystany potencjał warsztatów

RPO docenia działania pracowników i współpracowników oraz innych oddanych i zaangażowanych osób działających na rzecz wsparcia warsztatów terapii zajęciowej, szczególnie w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że potencjał warsztatów nie jest w pełni wykorzystywany, a efektywność prowadzenia tej formy wsparcia wymaga systemowych zmian. Niemniej efektywność prowadzonych działań w znacznej mierze zależy również od zapewnienia odpowiednich środków finansowych.

Dlatego Rzecznik skierował pismo do Pełnomocnika Rządu Pawła Wdówika z pytaniem  o to, czy planowane jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej bądź inne wsparcie warsztatów w związku ze znacznym wzrostem kosztów ich funkcjonowania. Pyta też, czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi analizy możliwości zmiany algorytmu wysokości dofinansowania WTZ.

Źródło: brpo.gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

6 sierpnia 2022