Imigranci

Reforma unijnej niebieskiej karty. Ma przyciągnąć więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników

Posłowie do PE mają ostatecznie zatwierdzić reformę unijnej niebieskiej karty, aby ułatwić przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Europy.

W maju 2021 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili zmianę dyrektywy w sprawie niebieskiej karty UE z 2009 r., aby ułatwić pracodawcom w krajach członkowskich zatrudnianie pracowników spoza UE. Zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 r. zmiana legislacyjna będzie jedyną taką zmianą na poziomie UE w obszarze legalnej migracji zarobkowej w ostatnich latach.

Aktualizacja dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu ma zapewnić większą elastyczność, w tym niższy próg minimalnego wynagrodzenia wymaganego do ubiegania się o kartę. Rozszerza również prawa beneficjentów do poruszania się wewnątrz UE i szybszego połączenie się z rodziną.

Szacuje się, że do 2070 r. populacja UE w wieku produkcyjnym spadnie do 292 mln osób (z 333 mln w 2016 r.), co będzie miało poważne konsekwencje dla siły roboczej. Na wrześniowej sesji plenarnej Parlament zagłosuje nad reformą niebieskiej karty, aby ułatwić zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

Po aktualizacji niebieskiej karty UE, wnioskodawcy będą mogli przedstawić ważną umowę o pracę na co najmniej sześć miesięcy, zamiast obecnych 12. Próg minimalnego wynagrodzenia zostanie obniżony do 100%-160% średniego rocznego wynagrodzenie brutto w danym kraju UE.

Posiadaczom niebieskiej karty UE będzie również łatwiej przenieść się do innego kraju UE po tym, jak przepracowali rok w kraju, w którym pierwotnie się osiedlili. Będzie im mogła towarzyszyć rodzina.

Zaktualizowane przepisy umożliwią również uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl obecnie mieszkającym w UE ubieganie się o unijną niebieską kartę w innych krajach członkowskich, a nie tylko w tym, w którym obecnie mieszkają (w tej chwili jest to niemożliwe).

Parlament ma nadzieję, że obniżenie barier w zakresie przyjmowania i wzmocnienie praw posiadaczy niebieskiej karty i ich rodzin zwiększy jej atrakcyjność.

Kraje UE będą mogły odrzucić wnioski o niebieską kartę lub odmówić ich odnowienia w przypadku udowodnionego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Przed wydaniem karty, państwa członkowskie będą mogły również uwzględnić warunki na krajowym rynku pracy, na przykład wysokie bezrobocie.

Niebieska karta daje wysoko wykwalifikowanym pracownikom spoza UE prawo do życia i pracy w dowolnym kraju UE z wyjątkiem Danii i Irlandii.

Źródło: Aktualności PE. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

9 września 2021