Bezdomność

Radom. Ciepły posiłek dla bezdomnych

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Dlatego streetworkerzy z Caritas Diecezji Radomskiej wspólnie ze strażnikami miejskimi rozwożą gorącą zupę osobom bezdomnym przebywającym w pustostanach.

Streetworkerzy Caritas Diecezji Radomskiej w okresie zimowym podwajają swoje wysiłki i działania wobec osób bezdomnych. Dla nich to właśnie brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych i spadek temperatury jest śmiertelnym zagrożeniem. Akcja, którą od wielu lat streetworkerzy organizują wspólnie ze strażnikami miejskimi, to ciepły posiłek dla osób bezdomnych.

Osoby bezdomne, które nie korzystają ze schronisk w okresie zimowym, często narażone są na wyziębienie. Ciepła zupa dla wielu to jedyny gorący posiłek w ciągu tygodnia. Dlatego taka pomoc często jest nieoceniona.

W Radomiu mieszka ponad 200 osób bezdomnych.

Źródło: oprac. za cozadzien.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

4 stycznia 2022