Aktualia

Przemyśl. Konferencja „Młodzież przeciwko Przemocy”

Przemoc i dyskryminacja, to główne tematy konferencji „Młodzież przeciwko Przemocy”, która odbyła się w Przemyślu. Co to jest Przemoc? Jakie formy przybiera? Czy jest stosowana w świecie wirtualnym? Czy cyberprzemoc potrafi zranić osobę i przenieść się do rzeczywistości? Na takie pytania i szereg innych odpowiedzieli eksperci. Wspólnie z młodzieżą szukali także rozwiązań tych problemów, które stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje współczesna edukacja i profilaktyka.

27 listopada w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja pn. „Młodzież przeciwko Przemocy” zorganizowana przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach przy współudziale stowarzyszenia Consilium i UNHCR. Uczestnikami byli przede wszystkim uczniowie klas ponadpodstawowych z Przemyśla.

Ponad 200 uczestników wysłuchało wystąpień o tematyce związanej z przemocą i dyskryminacją, co stanowiło istotny wkład w rozwijanie ich świadomości na temat problemów społecznych, a także będzie stanowić inspiracje do działań na rzecz społeczeństwa wolnego od przemocy.

W wydarzeniu udział wzięła sierż. szt. Emilia Bazanprofilaktyk z przemyskiej komendy, która w swoim wystąpieniu omówiła m.in. problem cyberbulingu czy chelengu. Ważnym aspektem tego wystąpienia było zaangażowanie młodzieży. Uczniowie z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących z Przemyśla przygotowali tematyczne filmiki, w których ze swojej perspektywy odzwierciedlili przykłady przemocy rówieśniczej w różnych aspektach. Nagrania okazały się „strzałem w dziesiątkę”. Młodzież w doskonały sposób, za pomocą wyreżyserowanych scenek, pokazała jakie emocje towarzyszą osobie dotkniętej przemocą. Każdy film kończył się przesłaniem od młodzieży do młodzieży.

Uczestnicy mieli również okazję do dyskusji na omówione tematy, a także mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, co pozwoliło na jeszcze głębsze zrozumienie trudnej tematyki i pozyskanie konkretnych wskazówek, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.

Spotkanie było również doskonałą okazją do podkreślenia, że przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wymaga współpracy nauczycieli, rodziców, ekspertów i samych uczniów. Tylko poprzez wspólną edukację i otwarte rozmowy można stworzyć bezpieczne środowisko, w którym każde dziecko będzie mogło rozwijać się i uczyć bez obaw o przemoc.

Źródło informacji i zdjęcia: policja.gov.pl.

28 listopada 2023