Przemoc domowa

Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie

28 bm. w Proszowicach została zawiązana „koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jej sygnatariusze podpisali „deklarację antyprzemocową”, zobowiązując się do przestrzegania zawartych w dokumencie zapisów. Porozumienie dotyczy działań, które mają być prowadzone we wszystkich gminach powiatu proszowickiego.

– Od roku zajmuję się sprawami przemocy w rodzinie i nie ma tygodnia, żeby nie zgłosiła do nas osoba, która jest jej ofiarą. Najczęściej są to kobiety, które doznają przemocy ze strony swoich partnerów, ale coraz częściej zdarzają się również innego typu przypadki – mówi Arkadiusz Fularski, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. – Największym problemem jest to, że ofiary nie chcą mówić o tym, czego doznają ze strony swoich bliskich. Wstydzą się tego. Dlatego jednym z najważniejszych celów naszej koalicji jest spowodowanie, by ta zmowa milczenia została przerwana, a sprawcy przestępstw wreszcie poczuli się mniej pewni siebie i bezkarni – dodaje Arkadiusz Fularski.

Jedną z form przeciwdziałania przemocy może być założenie tzw. niebieskiej karty. Nie zawsze jest to forma w stu procentach skuteczna, ale zapewnia pewne formy kontroli nad osobą, dopuszczającą się przemocy wobec bliskich. Zdarzało się, że takie osoby doczekały się spraw karnych i wyroków. Inicjatorzy powołania koalicji przeciw przemocy chcą jednak dążyć do tego, by karanie sprawców było sprawą powszechną jak samo zjawisko, a nie tylko incydentalną.

Założeniem koalicji jest przekonanie, iż działania związane z przeciwdziałaniem przemocy nie mogą opierać się na działalności tylko jednej instytucji, ponieważ żadna nie posiada kompetencji, narzędzi i możliwości, by skutecznie rozwiązywać problemy przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałać. Przed podpisaniem deklaracji antyprzemocowej akcję informacyjną na ulicach Proszowic przeprowadzili przedstawiciele PCPR, Komendy Powiatowej Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego „Bartosz” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Stogniowicach. Kilkunastu wolontariuszy i wolontariuszek przez kilka godzin rozdawało ulotki informując gdzie zarówno sprawcy przemocy domowej, jak i ofiary tej przemocy mogą uzyskać pomoc.

Źródło: oprac. za Dziennikiem Polskim. Na zdjęciu: Uczestnicy kampanii informacyjnej – fot. PCPR Proszowice

29 lipca 2021