Niepełnosprawność

Poznań. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości realizuje projekt „Kultura Dostępna”

W Wielkopolskim Muzeum Niepodległości realizowany jest projekt „Kultura Dostępna”. W tym roku jego celem było dostosowanie dwóch kolejnych oddziałów WMN: Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań” do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Przedsięwzięcie było realizowane w trzech obszarach: informacyjno-komunikacyjnym, edukacyjnym oraz zapewniającym dostępność przestrzenną i bezpieczeństwo.

W wyniku przeprowadzonego audytu oba muzea otrzymały szczegółową analizę sfer wymagających doskonalenia. Na tej podstawie od czerwca do końca grudnia trwał proces usprawniający dostępność oddziałów. Przez ten czas pracownicy muzeum brali aktywny udział w szkoleniach, podczas których zdobyli kompleksową wiedzę i kompetencje potrzebne do obsługi osób z dysfunkcjami.

Na wystawach zamontowano między innymi pola uwagi i listwy kontrastowe, zapewniające bezpieczeństwo poruszania się w przestrzeni. Zniknęły elementy ruchome (np. wycieraczka), mogące stanowić niebezpieczeństwo dla osób niewidomych. Muzealne kasy są teraz zaopatrzone w pętle indukcyjne, które ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami a klientami słabosłyszącymi. Na drzwiach znajdują się tabliczki kierunkowe w alfabecie Braille’a, a przed Muzeum Armii „Poznań” – czytelne plansze informacyjne.

W Muzeum Uzbrojenia pojawiły się dotykowe makiety w formie planu tyflograficznego budynku oraz historycznej prezentacji Fortu Winiary. Makietę zaprojektował i wykonał poznański rzeźbiarz – Roman Kosmala. Dzięki usytuowaniu makiety na placu przed Muzeum oraz tłumaczeniom na język angielski i alfabet Braille’a jest ona ogólnodostępna dla wszystkich poznaniaków i turystów.

Uzupełnienie filmów edukacyjnych o napisy, tłumaczenie wybranych materiałów na polski język migowy oraz opracowanie audiodeskrypcji niektórych eksponatów pozwala wszystkim bez wyjątku pełniej zrozumieć trudną historię Polski.

Zmiany zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: oprac. za poznan.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

31 stycznia 2024