Powstaje Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej
Przemoc domowa

Powstaje Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej

Realną liczbę śmiertelnych ofiar przemocy pokaże Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021, która w formie raportu zostanie przedstawiona w połowie 2022 r. Obecnie nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych przemocy w rodzinie, dostępne są jedynie dane szacunkowe mówiące o przedziale od 150 do 500 osób rocznie.

Próbę dokładnego zmierzenia skali tego zjawiska podjęło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w ramach projektu Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021.

Projekt dotyczy szeroko pojętego zliczenia śmiertelnych przypadków związanych z przemocą domową. Mają być policzone zabójstwa, a także usiłowania zabójstw, samobójstwa oraz tajemnicze zaginięcia w rodzinach, gdzie wcześniej raportowano przemoc.

Informacje będą pozyskiwane z monitoringu mediów, danych z policji, z prokuratur i sądów, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, czy placówek ochrony zdrowia.

W raporcie znajdą się nie tylko dane, jakie uda się pozyskać, lecz także rekomendacje dotyczące metodologii zbierania danych o śmiertelnych zdarzeniach związanych z przemocą domową w Polsce w kolejnych latach. Raport ukaże się najprawdopodobniej w połowie 2022 r.

Pandemia i związana z nią izolacja spowodowała znaczący wzrost przypadków przemocy domowej w rodzinach. W wyniku obostrzeń ofiary przemocy niejednokrotnie zostawały zamknięte w jednym pomieszczeniu z osobą stosującą przemoc, w związku z czym ta przemoc eskalowała bardziej. Osoby pokrzywdzone nie mogły wyjść z domu do pracy czy do szkoły. Dlatego w tym roku w rodzinach jest zdecydowanie więcej przypadków przemocy.

Sygnały o śmiertelnych zdarzeniach w kontekście przemocy domowej można nadsyłać na adres: centrum@niebieskalinia.pl.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

źródło: oprac. na podstawie wypowiedzi jednej z koordynatorek projektu Pauliny Szczupaczyńskiej w TVP3

3 czerwca 2021