Białystok. Skarby lasu dla DPS
Niepełnosprawność

Białystok. Skarby lasu dla DPS

Ponad 6 tys. mkw. nowych terenów zielonych mają do dyspozycji mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku. Ścieżkę przyrodniczą „Skarby Lasu”, która powstała na działce leśnej przekazanej w użytkowanie DPS-owi przez Nadleśnictwo Dojlidy, oficjalnie oddano do użytku mieszkańcom.

Nowa ścieżka przyrodnicza „Skarby Lasu” powstała na działce leśnej przekazanej w użytkowanie DPS-owi przez Nadleśnictwo Dojlidy w formie dzierżawy. Działka ma powierzchnię 6360 mkw. i jest przeznaczona na cele społeczne związane z działalnością opiekuńczo-terapeutyczną. Jest to miejsce przeznaczone na spacery niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców DPS, które umożliwi im kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Pozyskany teren został ogrodzony i oczyszczony, wykonano na nim utwardzoną ścieżkę, ustawiono ławki do odpoczynku, zamontowano tablice edukacyjne. W przyszłości teren ten zostanie wzbogacony o dendrofon, ścieżkę sensoryczną oraz miejsce do sylwoterapii.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Baranowickiej zakończony został również remont najstarszego fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy bramą wjazdową a budynkami mieszkalnymi A, B i C. Remont polegał na przebudowie infrastruktury (kanalizacyjnej i deszczowej) wraz z odbudową nawierzchni. Prace budowlane trwały dwa lata. Obecnie w miejscu starej zniszczonej drogi jest aleja z nową siecią kanalizacyjną i deszczową, oświetlona stylowymi lampami oraz z zabezpieczonymi przejściami dla pieszych. Prace realizował Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, koszt to prawie 1 mln 900 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej to miejsce życia 270 niepełnosprawnych intelektualnie osób. Takich, nad którymi rodziny z różnych powodów nie mogą sprawować codziennej opieki. Pierwsi pensjonariusze trafili tu w listopadzie 1957 roku. Po kilku latach zaczęto przyjmować również dziewczęta. A po rozbudowie w 1983 roku – również osoby dorosłe.

źródło: Bia24

4 czerwca 2021