Pomoc w pandemii po Uzbecku
News

Pomoc w pandemii po Uzbecku

W Uzbekistanie w ramach ruchu “Życzliwość i Wsparcie” łączy się działania rządu i przedsiębiorstw tak, aby zapewnić ochronę socjalną ludności w okresie pandemii.

Uzbekistan, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, boryka się z konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi pandemii COVID-19.

Kładzie się tu duży nacisk na zapewnienie wsparcia wrażliwym grupom ludności oraz zapewnienie pełnego funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, terenów budowy i całej infrastruktury kraju.

Prezydent Uzbekistanu zasugerował utworzenie ogólnokrajowego ruchu „Życzliwości i Wsparcia”.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie żywności i wyposażenia medycznego potrzebującym rodzinom i osobom tymczasowo bezrobotnym. W szczególności zachęca się przedsiębiorców do wzięcia na siebie harytatywnej odpowiedzialności za wspieranie rodzin w najbliższym sąsiedztwie.

Na przykład przedsiębiorca, w miarę swoich możliwości, pomaga kilkunastu gospodarstwom domowym zatrudniając niektórych członków rodziny. Z kolei rząd zapewnia przedsiębiorcom fundusze na podatki, leasing, przyznaje preferencje kredytowe, a także dostęp do niezbędnych zasobów.

Inicjatywa ma być wdrożona w ścisłej współpracy z przedstawicielami Izby Handlowo-Przemysłowej, bankami i agencjami związanymi z ochroną socjalną.

29 kwietnia 2020