News, Niepełnosprawność

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Ponad 50 mln zł na programy wsparcia

W sumie na realizację tegorocznej edycji programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnieniowa” przekażemy gminom i powiatom ok. 54 mln zł, czyli prawie 5,5 mln zł więcej niż rok temu. Programy te stanowią kontynuację programów realizowanych w 2019 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Na program  „Opieka wytchnieniowa”, przeznaczonych zostanie blisko 30 mlnz zł. To program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi, oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do tegorocznej edycji programu „Opieki wytchnienowej” zgłosiło się 359 gmin lub powiatów, czyli o 30 samorządów więcej niż w zeszłym roku. Łącznie rząd przekaże samorządom w tej edycji 28,5 mln zł.

Na program  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” trafi łącznie 25 mln zł. Główny celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. Dzięki programowi gminy mogą rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tegorocznej edycji programu wsparcie na usługi opiekuńcze rząd przekaże dla 235 gmin środki na sumę 25,1 mln zł.

Opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze nie są jedynymi programami, które w tym roku finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki programowi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2019-2020 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają zapewniane wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. W tym roku na ten cel przeznaczone jest 80 mln zł.

Realizowany jest również program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, do którego prowadzony jest nabór w trybie ciągłym z budżetem 70 mln zł. Tworzone w gminach i powiatach centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centra opiekuńczo-mieszkalne to placówki, w których osoby niepełnosprawne mogą zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia. Dodatkowo otrzymują w tych miejscach wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych.

O zamierzeniach rządu w kwestii pomocy dla osób z niepełnosprawnościami poinformowała podczas briefingu prasowego w środę (3 czerwca br.) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W briefingu uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

źródło: Internet

4 czerwca 2020