News, Niepełnosprawność

Podsumowano programy zwiększające dostępność uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami

64 proc. uczelni powołało stanowisko ds. dostępności, np. pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, 20 proc. uczelni poprawiło oznaczenia korytarzy i pomieszczeń – wynika m.in. z podsumowania programów unijnych zwiększających dostępność uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Resort edukacji i nauki podał na swojej stronie internetowej, że znane są pierwsze efekty inicjatyw „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rezultaty tych przedsięwzięć oceniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Jak opisano, przedsięwzięcia obejmowały wsparciem m.in. zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Służyły temu działania ukierunkowane na zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej stron internetowych i narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, a także wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

W sumie dofinansowano ponad 200 projektów z większości polskich uczelni. Łączna kwota wsparcia wyniosła blisko 667 mln zł.

W ramach trzech edycji przedsięwzięcia „Uczelnia dostępna” dofinansowanie w wysokości blisko 652 mln zł otrzymało 196 uczelni (według stanu na koniec 2021 roku). Wskazano najważniejsze efekty. Na przykład w zakresie procesu rekrutacji na studia – 38 proc. uczelni posiada stronę internetową dla kandydatów zgodną ze standardami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Natomiast w zakresie procesu kształcenia – 47 proc. uczelni umożliwiło korzystanie ze wsparcia doradcy/konsultanta edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego. 64 proc. uczelni powołało stanowisko ds. dostępności, np. pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. W zakresie dostosowań architektonicznych – 20 proc. uczelni poprawiło oznaczenia korytarzy i pomieszczeń, przy czym większe uczelnie istotnie rzadziej od mniejszych osiągnęły pełną dostępność architektoniczną.

Uczelnie mogły też aplikować w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności”, z budżetem 15,3 mln zł. MEiN podało, że to inicjatywa dotycząca wypracowania, we współpracy z przedsiębiorcami, wiedzy niezbędnej do dostosowania produktów czy usług do oczekiwań odbiorców o szczególnych potrzebach. Uczelnie otrzymały dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie centrów wiedzy o dostępności jako jednostek wspierających stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego.

Resort edukacji i nauki podał również, że NCBR przygotowało zbiór dobrych praktyk i zasad, które mają za zadanie zwiększanie dostępności polskich uczelni. Są wśród nich: nawiązanie współpracy z organizacjami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzenie badań wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz powołanie biura ds. osób z niepełnosprawnościami, oferującego zgłaszającym się studentom spójną diagnozę ich potrzeb oraz szeroki system wsparcia stosowny do tej diagnozy

Źródło: naukawpolsce.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

30 lipca 2022