Bezrobotność

Podlaskie. Pomoc w powrocie do pracy

Mieszkańcy gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo otrzymają wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej. Zarząd województwa przyznał na ten cel 88 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Holos zrealizują projekt, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, takich jak: osoby długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami, z niepełnosprawnościami z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Skorzystają one z porad doradców zawodowych, psychologów, wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 110 tys. zł, dotacja pokryje 88 tys. zł.

– Osoby długotrwale bezrobotne mają problem z podjęciem pracy. Często nie wierzą we własne siły, brakuje im energii i przede wszystkim chęci, by przełamać tę zawodową bierność. Projekty, takie jak ten, pomagają im wrócić na rynek pracy stwierdził wicemarszałek Marek Olbryś.

Projekt został zgłoszony na nabór przeprowadzony przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Źródło: Radio Nadzieja. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

15 września 2021