Bezdomność

Ostrołęka. Szkolenie na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym

W Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się szkolenie pt. „Pomoc osobom pozostającym w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym” skierowane do pracowników noclegowni, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przy obecności ostrołęckich streetworkerów.

Szkolenie przeprowadziły dwie streetworkerki z Białegostoku. Głównym tematem była szeroko pojęta pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Organizatorem spotkania była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Streetworkerki dzieliły się swoim doświadczeniem pracy metodą outreach „sięgania poza”, czyli pracy w środowisku osób doświadczających różnego rodzaju problemów, które z powodów takich jak lęk, nieufność, wstyd, nie chcą lub nie potrafią korzystać z instytucji społecznych, medycznych, socjalnych. Mówiły o tym, jak krok po kroku nawiązywać kontakt z osobami w kryzysie bezdomności, aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, a czego absolutnie nie robić. Jednoznacznie podkreślały, że alkoholizm to choroba i powinna być leczona tak, jak każda inna groźna choroba. Może ona dotknąć każdego niezależnie od statusu materialnego, wieku czy wykształcenia. Alkoholik nie jest w stanie sam poradzić sobie z uzależnieniem. Wymaga wsparcia i leczenia.

Źródło: oprac. na podstawie materiałów UM Ostrołęka. Zdjęcie ilustracyjne – fot.  Pexels

28 lipca 2021