Bezdomność

Ostatni dzień funkcjonowania infolinii dla bezdomnych. Wznowi działalność pierwszego listopada

Ostatni dzień marca to także ostatni dzień, kiedy przyjmowane są zgłoszenia na telefoniczny numer 987. To bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych. Numer ten funkcjonuje od 2010 roku. Działa zawsze w sezonie zimowym.

Przez ostatnie pięć miesięcy z telefonicznych porad skorzystało kilkaset osób. Jak mówi Alina Kucharzewska, rzecznik prasowa wojewody śląskiego, łącznie dzięki informacjom uzyskanym przez telefon, podjęto 317 interwencji.

– Najczęściej dzwoniły osoby bezdomne pytając o miejsce w noclegowniach czy ogrzewalniach, ale również telefonowali mieszkańcy widząc, iż w klatkach schodowych, w blokach czy ogródkach działkowych znajdują się bezdomni. Podczas mroźnych zimowych nocy i w obawie o ich zdrowie i bezpieczeństwo zdecydowali się powiadomić nasze służby. Na miejsce wysyłaliśmy odpowiednio policję, straż miejską czy też pogotowie, jeżeli była taka potrzeba. Jeżeli okazywało się, że rzeczywiście te osoby wymagają schronienia, wówczas były przewożone do najbliższej noclegowni czy ogrzewalni.

Infolinia dla bezdomnych wznowi działalność 1 listopada.

Źródło: oprac. za radiojura.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

31 marca 2022