Wykluczenie cyfrowe

Oborniki. Ponad sto laptopów dla uczniów

117 uczniów ze szkół na terenie gminy Oborniki otrzymało nowe laptopy w ramach konkursu grantowego, którego celem jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał 14 marca uczniom zakupiony przez samorząd sprzęt podczas uroczystości w Centrum Rekreacji Oborniki.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał wspólnie z burmistrzem gminy Oborniki Tomaszem Szramą 117 laptopów za sumę ponad 300 tys. zł. W ramach programu do uczniów w gminie Oborniki przekazanych zostanie łącznie 634 laptopów za kwotę blisko 1,8 mln zł.

– Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zlikwidować długotrwałe skutki zaniedbań państwa wobec tych obywateli Polski, którzy mieszkają w mniejszych miastach i na terenach wiejskich –  powiedział wojewoda Michał Zieliński. – Jednym z takich długotrwałych skutków jest właśnie wykluczenie cyfrowe – co wyraźnie pokazała pandemia COVID-19 i konieczność wprowadzenia w szkołach zdalnego nauczania – wielu uczniów po prostu nie miało odpowiedniego sprzętu.

Konkurs grantowy „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” powstał w celu wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach projektu do wielkopolskich uczniów trafi łącznie 2086 komputerów, 30 374 laptopów oraz 535 tabletów.

Źródło informacji i zdjęcia: poznan.uw.gov.pl.

15 marca 2023