News, Video

Kampania społeczna „Sport Bez Barier”

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które chciałyby wrócić do aktywności fizycznej lub zająć się profesjonalnym uprawianiem sportu – to główny cel kampanii społecznej „Sport Bez Barier”, realizowanej przez Fundację Neuron+.

W pierwszym etapie kampanii została zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa sportbezbarier.pl, która stała się hubem informacyjno-edukacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami na temat możliwych dla nich form aktywności fizycznej i sportowej.

Uczestnicy kampanii mogą m.in. liczyć na fachowe porady ekspertów, którzy pokazują OzN zarówno możliwości aktywności sportowej, jak i informują o ryzykach z tym związanych. Hub powstał także w formie aplikacji mobilnej na smartfony z iOS lub Android. Ponadto stworzono ChatBota – to narzędzie edukacyjne, które udziela odpowiedzi na pytania związane z niepełnosprawnością w sporcie oraz zdrowym stylem życia OzN.

Szacuje się, że kampania do końca roku, dotrze do ponad 10 milionów osób. Nasze działania polegają na zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami rzetelnych źródeł informacji o możliwościach podejmowania aktywności fizycznej, a nawet uprawiania przez nich różnych dyscyplin sportu. Pewne rodzaje aktywności bardziej bowiem odpowiadają np. osobom poruszającym się na wózkach, a inne z kolei niepełnosprawnym po amputacjach czy niedowidzącym – mówi prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+. – Większość niepełnosprawnych nie będzie sportowcami, ale zależy nam na tym, aby jak największa grupa zainteresowała się różnymi formami rekreacji fizycznej czy aktywnej turystyki – dodaje prof. Kocki.

Drugą częścią kampanii są działania informacyjno-edukacyjne w mediach (prasa, radio, internet). W tym przypadku chodzi o dotarcie do jak najszerszej grupy również w pełni sprawnych osób, żeby uzmysłowić im, że OzN mogą być aktywne fizycznie. Dzięki temu Fundacja Neuron+ chce wpłynąć na zmianę postaw społecznych wobec sportu osób z niepełnosprawnością.

W kampanii biorą udział OzN zawodowo uprawiające sport, których życie i kariera mogą być przykładem i inspiracją nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Sportowcy np. publikują materiały video na swoich kanałach w mediach społecznościowych, które motywują do zaangażowania się w sport.

W gronie sportowców wspierających kampanię „Sport Bez Barier” znalazł się m.in. Bartłomiej Mróz – jeden z prekursorów w Polsce parabadmintona, który w tej dyscyplinie odniósł szereg sukcesów, a obecnie jest trenerem tej dyscypliny. W akcję włączyli się także: Karolina Pęk – tenisistka stołowa, złota medalistka paraolimpijska w drużynie z igrzysk w Rio de Janeiro, oraz lekkoatletka Joanna Mazur, multimedalistka mistrzostw świata i Europy niepełnosprawnych i jej trener Michał Stawicki. Kampanię propaguje również inna lekkoatletka Joanna Oleksiuk, a także jeden z liderów polskiej reprezentacji w Amp Futbolu Krystian Kapłon. Ci wybitni sportowcy swoim przykładem pokazują, że OzN nie są ludźmi „nieporadnymi”, ale ludźmi odnoszącymi sukcesy w sporcie.

Ogólnopolska Kampania ,,Sport bez barier” realizowana jest przy wsparciu Fundacji Orlen, Fundacji BGK, Fundacji KGHM Polska Miedź, Totalizatora Sportowego, Fundacji PFR, Fundacji ARP.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport bez Barier”.

Źródło: akcja specjalna Sport Bez Barier (za gazetakrakowska.pl) Zdjęcie ilustracyjne  -fot. Shutterstock.

 

 

18 grudnia 2022