Uchodźcy z Ukrainy, Video

Należy stworzyć system kontroli przemieszczania się ukraińskich dzieci 

Niezbędna jest koordynacja działań wszystkich graczy zaangażowanych w pomoc ukraińskim uchodźcom – przekonywała Renata Bem, zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach. 

„Mamy w Polsce 3 mln uchodźców, ponad połowa to dzieci. 10 proc. z nich podróżuje pod opieką dziadków czy krewnych, bo rodzice zaginęli, zginęli lub musieli zostać. Potrzebne jest stworzenie rejestracji dzieci, kontroli ich przemieszczania się po Polsce i Europie. Niestety konflikty zwiększają zagrożenie np. handlem ludźmi” – twierdzi Renata Bem, zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Ukraińskie dzieci są mocno straumatyzowane. Przyjeżdżające teraz są nawet w gorszym stanie psychicznym niż wcześniejsi uchodźcy. Dlatego niezbędne jest wsparcie psychologiczne. Ważne jest również zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i do systemu edukacji.

„Długoterminowo potrzebna jest informacja o działaniach rządowych i szeroko pojęta strategia dalszego postępowania. Uchodźcami zajmuje się wiele organizacji o różnych profilach: zapewniających wolontariuszy, pomoc rzeczową, finansową. Ale ważne jest też wsparcie systemowe, np. ekspertów pomagających samorządom, usprawniających system, który już istnieje. Warto skoordynować działania. Ustalić, którymi obszarami zajmuje się rząd, a czym inne instytucje” – przekonuje Renata Bem.

Źródło informacji: PAP MediaRoom. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

26 kwietnia 2022