News, Niepełnosprawność

Negatywny wynik testu lub potwierdzenie szczepienia wymagane od uczestników turnusów rehabilitacyjnych

Ministerstwo Rodziny przypomina, że od 24 października 2020 r. do odwołania ustanowiono czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego. Kilkakrotne nowelizacje przedłużały te terminy. Ostatnie rozporządzenie z 14 maja 2021 r. przywróciło możliwość realizowania turnusów rehabilitacyjnych od 15 maja.

Zatem od 15 maja 2021 r. można skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

„Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu” – informuje PFRON.

Osoby zaszczepione na COVID-19 nie muszą wykonywać testu, wystarczy potwierdzenie o przyjęciu szczepionki. Takie same zasady obowiązują opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

źródło: PFRON

23 maja 2021