Można składać wnioski o dofinansowanie. 250 mln zł na zwiększenie atrakcyjności gmin popegeerowskich
Wykluczenie społeczne

Można składać wnioski o dofinansowanie. 250 mln zł na zwiększenie atrakcyjności gmin popegeerowskich

Od 4 stycznia br. trwa nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Ma on zakończyć się 12 lutego 2021 r. W sumie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gmin ma trafić ok. 250 mln zł. Wartość dotacji wyniesie od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Wsparcie będzie można przeznaczyć na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne, w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki, jest otwarty.

Dodatkowo – jak zaznaczono – „ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej”. Każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o wsparcie maksymalnie trzech inwestycji. Wartość jednej inwestycji nie może być mniejsza niż 50 tys. zł ani większa niż 5 mln zł. Łączna wartość inwestycji, w przypadku złożenia przez gminę więcej niż jednego wniosku, nie może przekroczyć 5 mln zł.

Zdaniem przewodniczącego Polskiego Komitetu EAPN (organizacji walczącej m.in. z wykluczeniem społecznym) dr hab. Ryszarda Szarfenberga z Uniwersytetu Warszawskiego, dobrze wydane 250 mln zł wsparcia dla gmin popegeerowskich może zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną oraz zmniejszyć koszty pomocy społecznej. Jest to swoistego rodzaju forma zadośćuczynienia, ponieważ regiony te, po likwidacji PGR-ów na początku lat 90-tych, w mniejszy lub większy sposób uległy degradacji, wykluczeniu społecznemu. Tysiące ludzi straciło pracę, nie otrzymując żadnych rekompensat, żadnej pomocy.

źródło: Forsal.pl

18 stycznia 2021