Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu
Niepełnosprawność

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jako jeden z czterech warszawskich ośrodków rozpoczął współpracę z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (PIKONI)  oraz ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” w ramach Projektu realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa: „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy w ramach swoich działań oferuje wsparcie rodzin, w których żyje dorosła osoba ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną poprzez wsparcie ASYSTENTA RODZINY OzNI I ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia uzyskanie kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w placówkach:

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)
ul. 11 Listopada 15 b
tel. 887-566-930 (Inspektor w PIKONI)
tel. 887-566-929 (Psycholog)
https://wcpr.pl/pikoni

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
Tel. 509-492-870
www.otwartedrzwi.pl

Aktualna i planowana pomoc oferowana przez powyższe placówki:

– wsparcie edukacyjno- informacyjne,
– wsparcie psychologiczne,
– konsultacje ze specjalistami (psychiatra, dietetyk, prawnik, seksuolog i inni),
– wsparcie OzNI we własnym mieszkaniu oraz w mieszkaniu wspomaganym,
– wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe,
– wsparcie zespołu zawodowego w procesie zatrudnienia wspomaganego OzNI,
– koordynacja ścieżki rozwoju OzNI.

19 stycznia 2021