News

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

13 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych, którego celem jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.

To święto obchodzone od 1943 roku upamiętnia rocznicę urodzin Valentina Haüya, założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu. Celem Dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niewidomych oraz słabowidzących.Pamiętajmy, że osoby niewidome i słabowidzące chcą żyć tak jak inni… Dla każdego jest miejsce na drodze, a przepisy ruchu drogowego dotyczą i obowiązują wszystkich jej uczestników.

Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić mu pierwszeństwa.

Pamiętajmy – na drodze nie jesteśmy sami! Przestrzegajmy przepisy myśląc o swoim bezpieczeństwie, ale pamiętajmy też o innych.

Osoby niewidome, ociemniałe, słabowidzące, robią wszystko to, co zdrowi ludzie. Nasza pomoc lub życzliwość jest niezbędna tylko czasami….

Zdarza się tak, że widząc osobę niewidomą lub słabowidzącą bardzo chcemy pomóc. Wydaje nam się, że osoba niewidoma sobie nie poradzi – zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje zapytajmy, czy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku wiedzą ile są wstanie zrobić same – gdy wiedzą, że nie poradzą sobie, poproszą o wsparcie.

  • Gdy widzisz, że osoba niewidoma zbacza z drogi podejdź, powiedz jej to – niejednokrotnie uratujesz jej życie albo uchronisz przed wypadkiem
  • Przy wsiadaniu do środków masowego transportu podaj swoje ramię i wysiadaj pierwszy. Wtedy uchronisz swojego towarzysza przed nieprzyjemnym zderzeniem z przeszkodą np. wysokim krawężnikiem czy słupem.
  • Gdy wchodzisz do pomieszczenia, gdzie jest osoba niewidoma, przedstaw się, gdy wychodzisz bądź wchodzisz poinformuj o tym.

Niepełnosprawność nie zmienia człowieka

Źródło: tuolawa.pl i internet. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

13 listopada 2023