Więzienie

Lublin. Osadzeni bronią prac licencjackich

Kolejnych pięciu osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obroniło prace licencjackie z zakresu nauk o rodzinie na KUL. – Im chodzi nie tylko o zdobycie zawodu, ale o znalezienie sensu życia – mówi mjr Joanna Turowska, psycholog w lubelskiej placówce penitencjarnej.

Obecnie w Areszcie Śledczym w Lublinie trwają prace nad uruchomieniem naboru na II stopień studiów na kierunku nauki o rodzinie.

W areszcie ma też powstać Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Więźniowie w systemie dziennym będą mogli studiować nauki o rodzinie. Na studia będą mogli rekrutować się osadzeni z całej Polski. Centrum Studiów KUL dla Osadzonych, sfinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Pieniądze na jego działalność będą pochodzić z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwsze zajęcia w Centrum planowane są w październiku 2022 roku.

Jak mówi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Mirosław Kalinowski, z 32 dotychczasowych absolwentów tylko dwóch wróciło na przestępczą drogę, a dwóch nie opuściło jeszcze aresztu ze względu na wysokie kary pozbawienia wolności. Możemy więc powiedzieć, że resocjalizacja przez edukację przynosi efekty.

Źródło: oprac. za dziennikwschodni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

29 czerwca 2022