Niepełnosprawność

Góry bez barier

Z końcem czerwca br. w Bielsku-Białej siedem instytucji otrzymało czeki na realizację projektów umożliwiające osobom z niepełnosprawnością poznanie Beskidów, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Krainy Górnej Odry. Tym samym samorząd województwa śląskiego zainaugurował projekt „Śląskie bez barier”. Budżet projektu to 500 tys. zł. 

Celem projektu „Śląskie bez barier” jest rozszerzenie zasięgu propozycji kierowanych do osób z niepełnosprawnościami na wszystkie części województwa śląskiego oraz poprawa infrastruktury turystycznej, czyli likwidacja barier, nośniki i materiały promocyjne dla niewidomych, a także szkolenia przewodników i opiekunów.

Jest to pierwszy tego typu konkurs w dziedzinie turystyki skierowany do osób z niepełnosprawnościami, jaki ogłosiło województwo śląskie. W wyniku realizacji zadań ponad 2 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie miało okazję aktywnie uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Rajdy piesze i rowerowe, spływy czy wspinaczka w asyście przewodnika i opiekuna umożliwią osobom z dysfunkcjami poznanie Beskidów, Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Krainy Górnej Odry poinformował rzecznik urzędu marszałkowskiego.

***

Wśród instytucji, które otrzymały czek, jest stowarzyszenie „Region Beskidy” prowadzące Euroregion Beskidy. Otrzymało ono ponad 106 tys. zł na projekt „Beskidy bez barier”.

Celem projektu „Beskidy bez barier” jest pokazać, iż góry nie są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu w okresie wakacji Stowarzyszenie chce zorganizować pięć wycieczek w różnych terminach. W każdej będzie mogło wziąć udział 60 osób.

Z uwagi na to, że udział w wycieczkach wezmą również osoby ze szczególnymi potrzebami organizatorzy skorzystają ze wsparcia wyciągów gondolowych na Halę Skrzyczeńską w Szczyrku i Szyndzielnię w Bielsku-Białej. Planowane są również dwie imprezy integracyjne: w Żywcu i przy Jeziorze Żywieckim.

Osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego zajmujące się pomocą niepełnosprawnym, które chciałyby skorzystać z projektu „Beskidy bez barier” zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy”

Źródło: informacja prasowa. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

29 czerwca 2022