Niepełnosprawność

Szczecin. Dzięki dotacji PFRON będzie remont siedziby WTZ

PFRON przekaże 26,5 tys. zł szczecińskim Warsztatom Terapii Zajęciowej przy ul. Wieniawskiego w Szczecinie. Dotacja zostanie wykorzystana na remont dachu i wymianę okien.

Będące w dyspozycji Marszałka Województwa, Szczecińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzyma dotację – 26,5 tys. zł – ze środków PFRON. Wykonany za nie remont znacznie podniesie komfort pracy i poprawi jakość szkolenia.

Na co dzień w placówce WTZ prowadzona jest rehabilitacja społeczno-zawodowa, fizyczna i psychologiczna siedemdziesięciu dorosłych osób z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone są w pracowniach: kulinarnej, utrzymania czystości i estetyki domu, krawieckiej, komputerowej, stolarstwa, poligrafii, witrażu, artterapii, ruchu rozwijającego, technicznej, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, bukieciarstwa i ogrodniczej. Umiejętności, które tu zdobywają uczestnicy warsztatów, pozwolą im później na podjęcie zatrudnienia w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez PSONI Koło w Szczecinie.

Dotacja, którą WTZ otrzymają z PFRON zostanie przeznaczona na remont dachu i wymianę okien połaciowych w budynku przy ul. Wieniawskiego – koszt robót oszacowano na 55 tys. zł. Dzięki zaplanowanej modernizacji budynku zwiększy się komfort pracy uczestników zajęć, tym samym wzrośnie jakość prowadzonej w WTZ terapii i rehabilitacji.

Źródło: oprac. za gs24.pl. Zdjęcie z podpisania dokumentów – fot. Urząd Marszałkowski Szczecin.

29 czerwca 2022